Cenník balíčkov

Balíčky terapií nie sú viazané k jednotlivým terapeutom.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť terapeuta. 

V prípade storna Balíčka terapií si spoločnosť účtuje storno poplatok vo výške 20 %.

Klient nákupom akceptuje tieto skutočnosti.