KURZ ZDRAVÝ CHRBÁT

Dňom 1.5.2019 bude ukončená spolupráca s firmou MultiSport.

Skupinové cvičenia budú pokračovať formou mesačných kurzov.

 

OTVÁRAME PRE VÁS MESAČNÝ KURZ „ZDRAVÝ CHRBÁT“

Miesto konania: AMBIO Rehabilitačné centrum

Termín konania: máj 2019 - začíname už dňa 6. a 7.5.2019 !!!

Trvanie kurzu: 2 x týždenne 50 minút / 8x mesačne

Možnosť výberu kurzu - dopoludnia alebo popoludní.

Dopoludnia:  utorok a štvrtok                   od 11:00 h. s Bc. Matejom Rigerom

Termíny dopoludnia: 7. a 9.5., 14. a 16.5., 21. a 23.5.,28. a 30.5.2019

Popoludní:    pondelok a streda                od 18:00 h. s Mgr. Luciou Ďuriš

Termíny popoludní: 6.5., 13. a 15.5., 20. a 22.5.,27. a 29.5.2019

Z dôvodu štátneho sviatku dňa 8.5.2019 nie je skupinové cvičenie zahrnuté v mesačnom kurze.

Maximálny počet osôb v kurze: 6 osôb

Cena kurzu: 80 Eur/70 Eur

Kurz je možné absolvovať iba za horeuvedených podmienok.

Prípadnú neúčasť si je možné nahradiť v najbližší deň konania kurzu, t.j. dopoludňajší kurz popoludní a naopak. Nevyužitím tejto možnosti je účasť započítaná ako absolvovaná.

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Zápis na kurz a úhrada prebieha na recepcii AMBIO.