Multisport

Na kartičku Multisport môžete využívať skupinové cvičenia, ktoré sú zamerané na chybné držanie tela, svalové dysbalancie, bolesti chrbtice, problémy kĺbov, kolien, členkov a iné. Cvičenie prebieha formou kruhového tréningu. Je 8 stanovíšť  - na každom sa robí iné cvičenie (cviky sú mix rôznych metodík, k niektorým sú použité pomôcky). Mix cvičení je zložený z metodík ACT, SM System, škola chrbta, DNS, joga, flowin, propriofoot. Na cvičenie sú použité pomôcky fit lopta, bosu, black roll, overball. Pri prvej návšteve klienta zistíme, aké má problémy a podľa toho zostavíme mix cvičení na jednotlivých stanovištiach. Cvičí sa v malej skupinke, kde fyzioterapeut dokáže skontrolovať správne prevedenie cvikov a na prípadné odchýlky upozorní.
 

Pondelok:       18:00 h.                    = zdravý chrbát
Utorok:            11:00 h. a 18:00 h. = zdravý chrbát
Streda:            18:00 h.                    = zdravý chrbát
Štvrtok:           11:00 h. a 18:00 h. = zdravý chrbát
 
Organizačné informácie:
- maximálny počet v skupine je 8 osôb
- priniesť si športové oblečenie
- nie je potrebné si nosiť žiadne pomôcky (žinenku, uterák, pitný režim), všetko u nás dostanete
- zrušenie termínu minimálne deň vopred
- rezervácia termínu je možná len online: AMBIO rezervačný systém
 

Ak príde s Vami kamarát/ka, manžel/ka, priateľ/ka a nemá kartičku Multisport, môže si uhradiť poplatok 7 Eur priamo na recepcii AMBIO Rehabilitačného centra. Účasť takejto osoby je potrebné nahlásiť pri rezervácii svojho termínu.


 
Tešíme sa na cvičenie s Vami.
Tím fyzioterapeutov AMBIO Rehabilitačného centra