Bc. Lucia Ďurišová

Študuje na Fakulte Telesnej výchovy a športu - odbor šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Súčasne študuje Inštitút balneológie, fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch - odbor fyzioterapia. 

 

 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

  • individuálne a skupinové cvičenia 
  • všeobecnú pohybovú prípravu

Naďalej sa vzdeláva prostredníctvom absolvovania kurzov a školení. 

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Metodiky a cvičenia:

  • Mobilizačné cvičenia
  • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia / DNS A
  • Akrálna koaktivačná terapia / ACT
  • SM Systém I., II.
  • Cvičenia s tehotnými
  • Makronutrienty
  • Mikronutrienty 
  • Vibráčné pomôcky v silovom tréningu