Bc. Matej Riger

Študoval na Fakulte zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Je členom komory fyzioterapeutov. Prax nadobúdal už počas štúdia vo Fakultnej nemocnici a na Vojenskej poliklinike v Trenčíne, na oddeleniach FBLR. Počas praxe vykonával hlavne manuálne techniky, techniky PIR, mäkké techniky, strečing, aktívne cvičenia v otvorených i uzavretých pohybových reťazcoch a balančné cvičenia. Neskôr pracoval ako fyzioterapeut na súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave, kde sa zameral predovšetkým na poruchy svalovej dysbalancie.

V AMBIO Rehabilitačnom centre sa venuje diagnostike a aplikácii metódy McKenzie, funkčnej diagnostike pohybového aparátu, rôznym manuálnym technikám, rehabilitačným cvičeniam, športovej a poúrazovej rehabilitácii.

V odbornej praxi sa venuje:

 • svalovej dysbalancii
 • funkčným zmenám pohybového aparátu
 • bolesti chrbtice
 • rehabilitácii periférnych kĺbov 
 • športovým a poúrazovým zraneniam
 • masážam pre tehotné
 • kompenzačným a skupinovým cvičeniam

Svoju kvalifikáciu si neustále zvyšuje a dopĺňa prostredníctvom akreditovaných odborných kurzov.

Je držiteľom certifikátov a osvedčení: 

 • McKenzie A - Drieková chrbtica
 • McKenzie B - Krčná a hrudná chrbtica
 • McKenzie C - Mechanická diagnostika a terapia, Drieková chrbtica a dolná končatina
 • Kinesio Taping
 • SM system  I., II.
 • Bankovanie a moxovanie
 • Dornova metóda a Breussova masáž
 • Klasická a športová masáž
 • Masáž lávovými kameňmi
 • Myofasciálna masáž