Bc. Michal Bačinský

Vyštudoval fyzioterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici. Prax v obore fyzioterapia získaval  vo viacerých zdravotníckych či športových zariadeniach, ako sú: Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Detvan Kováčová, Marína Kováčová, Fakultná nemocnica F.D.Roosvelta Banská Bystrica, kde pracoval na viacerých oddeleniach (neurochirurgia, ortopédia, traumatológia, ...), Vojenský športový klub Dukla Banský Bystrica, Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO Žilina, Novamed Banská Bystrica, Stáž v Nemecku v BG Klinik Tűbingen, Penati golf Club Bratislava, Hotel Albrecht, Efecfit Bratislava. Ako fyzioterapeut tiež spolupracoval so slovenskou kajakárskou reprezentáciou na majstrovstvách Európy v Hohelimburgu.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • regeneráciu, prevenciu a kompenzačné cvičenia
 • manuálne techniky
 • bolesti chrbtice
 • ochorenia pohybového aparátu
 • kondičný tréning
 • športovú a poúrazovú rehabilitáciu
 • cvičenie CORE

Pravidelne sa zúčastňuje konferencií, seminárov, kurzov a školení vo fyzioterapii a neustále si zvyšuje kvalifikáciu.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Metodiky a cvičenia:

 • Akrálna koaktivačná terapia A, B, C
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia / DNS A, B
 • Proprioceptivna neuromuskulárna facilitacia
 • SM System A, B,
 • Spiral stabilization 1 
 • Vojtova metóda
 • Propriofoot Concept
 • Bobath
 • Cvičenie CORE
 • Cvičenie na Fit loptách

Manuálne terapie:

 • Mäkké techniky
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Bankovanie a moxovanie
 • Easy Flossing
 • Mobilizácia kĺbov a chrbtice