Fyzioterapia pri totálnej endoprotéze bedrového kľbu (t.j. výmena kĺbu)

Absolvovali ste totálnu endoprotézu bedrového kĺbu (TEP) a neviete ako postupovať pri liečbe ďalej? Poradíme vám, ako na to. 
 
Bedrový kĺb (articulatio coxae) radíme medzi guľovitý, trojosový kĺb. V porovnaní s ramenným kĺbom, ktorý je najpohyblivejší, má hlbokú jamku. O jej okraje sa pohyby v tomto kĺbe zastavujú, preto je obmedzený.
Tento kĺb, nie je dôležitý len z hľadiska pohybov dolnej končatiny (chôdza, beh) ale zároveň plní dôležitú funkciu ako nosný a balančný kĺb.
Pohyb a stabilizáciu zabezpečuje komplex šliach, väzov, kostí a svalov.
 
 
 
Medzi indikácie TEP bedrového kĺbu patria: 
* vo väšine prípadov najmä koxartróza (Je to degeneratívne, pomaly progresívne ochorenie bedrového kĺbu, ktoré postihuje hyalinovú chrupavku s následnými zmenami v kĺbnom púzdre a svalstve v okolí kĺbu. Spočiatku pociťujete únavu, potom sa objavuje bolesť v kĺbe, ktorá je najprv záťažová a pozáťažová, neskôr sa pridá nočná a kľudová bolesť. Typická je ranná stuhnutosť, ktorá mizne po rozhýbaní sa. Taktiež sa môže začať objavovať antalgická chôdza.), 
* reumatoídne ochorenia ako Morbus Bechterev alebo reumatoídna artritída, 
* vrodené a získané vady (napr. dysplázia bedrového kĺbu), 
* poúrazové stavy, pri ktorých došlo k nadmernému poškodeniu štruktúr, 
* nádorové ochorenie a iné. 
 
Ako postupovať?
Nezabudnite, že včasné podchytenie problému môže celý proces ochorenia, ktoré postupom času vedie až k výmene kĺbu, spomaliť. Ak odborný lekár - ortopéd príde k záveru, že TEP je nutná, mali by ste vedieť, že najúčinnejším spôsobom ako sa čo najrýchlejšie vrátiť do bežného života je kombinácia predoperačnej a pooperačnej fyzioterapie, ktorá zahŕňa aj fyzikálnu terapiu.
 
V predoperačnej fáze sa zameriavame na posilnenie svalov stehna, ktoré sú mierne ochabnuté. Taktiež kladieme dôraz na uvoľnenie svalov a štruktúr v okolí bedrového kĺbu, či už formou manuálnej terapie, mobilizácií alebo fyzikálnej terapie, tlmenie bolesti (farmakoterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ...). V neposlednom rade pracujeme na posilnení hornej časti tela, ktorá bude zaťažovaná po operácii z dôvodu potreby barlí. 
 
V pooperačnej fáze vám od bolestí a opuchu uľaví lokálna kryoterapia, včasný prechod do sedu a tiež je nutná následná vertikalizácia (z dôvodu predchádzánia komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť imobilizáciou).
 
Dôležitá je aj inštruktáž správneho stereotypu chôdze na barlách, aby sa operovaná noha zaťažovala čo najmenej.
V neskorších fázach pooperačnej rehabilitácie (po prepustení z nemocnice) je vhodné pokračovať v pravidelnej rehabilitácii, zvyšovaním svalovej sily, rozsahu pohybu, prípadne aj mobilizovať pooperačnú jazvu. 
 
Po TEP bedrového kĺbu by ste sa mali vyvarovať hlbokému sedu, sedu s prekríženými nohami a nadmernej vonkajšej rotácii.
 
Aj napriek tomu, že TEP je vo väčšine prípadov indikovná vo vyššom veku, netreba zabúdať, že prevencia je najlepšia cesta ako predchádzať ochoreniu. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave dosahujeme u klientov s týmto problémom výborné výsledky. K úspešnej liečbe môžete prispieť včasnou návštevou nášho centra.