KURZ ZDRAVÝ CHRBÁT

MESAČNÝ KURZ „ZDRAVÝ CHRBÁT“

Miesto konania: AMBIO Rehabilitačné centrum

Termín konania: 2 x týždenne 50 minút 

Dopoludnia:  pondelok a štvrtok o 11:00 h. s Bc. Matejom Rigerom

Maximálny počet osôb v kurze: 6 osôb

Cena kurzu: 10 Eur / osoba 

Kurz je možné absolvovať iba ako mesačný kurz. 

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Zápis na kurz a jeho úhrada na recepcii AMBIO.