KURZ ZDRAVÝ CHRBÁT

MESAČNÝ KURZ „ZDRAVÝ CHRBÁT“

Miesto konania: AMBIO Rehabilitačné centrum

Termín konania: 2 x týždenne 50 minút 

Dopoludnia:  

Popoludní: 

Minimálny počet: 3 osoby

Cena kurzu pri naplnenosti 3 osôb: 13 Eur / osoba

Maximálny počet: 6 osôb

Cena kurzu pri naplnenosti 6 osôb: 10 Eur / osoba 

Kurz je možné absolvovať iba ako mesačný kurz. 

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Zápis na kurz a jeho úhrada na recepcii AMBIO.