KURZ ZDRAVÝ CHRBÁT

OTVÁRAME PRE VÁS MESAČNÝ KURZ „ZDRAVÝ CHRBÁT“

Miesto konania: AMBIO Rehabilitačné centrum

Termín konania: jún 2019 

Trvanie kurzu: 2 x týždenne 50 minút / 8x mesačne

Možnosť výberu kurzu - dopoludnia alebo popoludní.

Dopoludnia:  utorok a štvrtok                   od 11:00 h. s Bc. Matejom Rigerom

Termíny dopoludnia: 4. a 6.6., 11. a 13.6., 18. a 20.6., 25. a 27.6.2019

Popoludní:    pondelok a streda                od 18:00 h. s Mgr. Luciou Ďuriš

Termíny popoludní: 3.6. a 5.6., 10. a 12.6., 17. a 19.6., 24. a 26.6.2019

Maximálny počet osôb v kurze: 6 osôb

Cena kurzu: 80 Eur

Kurz je možné absolvovať iba za horeuvedených podmienok.

Prípadnú neúčasť si je možné nahradiť v najbližší deň konania kurzu, t.j. dopoludňajší kurz popoludní a naopak. Nevyužitím tejto možnosti je účasť započítaná ako absolvovaná.

Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.

Zápis na kurz a úhrada prebieha na recepcii AMBIO.