Mgr. Peter Škoda

Štúdium ukončil na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, odbor fyzioterapia. Počas praxe si svoje vedomosti a zručnosti prehlboval v špecializovaných nemocniciach a centrách na Slovensku. Pracoval na Rehabilitačnej klinike Relaxfit vo Viedni a v zdravotníckom zariadení Kurzentrum Ludwigstorff v Bad Deutsch-Altenburgu v Rakúsku. V zahraničí nadobudnuté skúsenosti naplno využíva v každodennej praxi pri starostlivosti o klientov. 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • diagnostiku a poskytovanie manuálnych terapií
 • odstránenie bolesti chrbta
 • stimuláciu spúšťavých bodov
 • uvoľňovanie napätých svalov

Svoje vedomosti a zručnosti si naďalej rozširuje absolvovaním kurzov a školení.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Športová masáž
 • Klasická masáž
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Kinesiotaping

Metodiky a cvičenia:

 • Aktívna centrácia pri posttraumatických a postoperačných stavoch končatín
 • Spiraldynamik (Level: Intermidiate 1)
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (Level: B) (Pavel Kolář)
 • Fascial Fitness Instructor
 • Terapia funkčných porúch ramenného pletenca podľa konceptu BPP (Jarmila Čápová)
 • Inovované Klappovo lezenie

Diagnostiky:

 • USG diagnostika končatín (Lektor: Sonoskills, level: Basic)
 •  Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému (Janíková )
 •  Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky (Level: B)