Bc. Filip Dvorský

Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Bc. Viktória Vaľovská

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut
PhDr. Miriama Šinglerová

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Bakalárske štúdium fyzioterapie som absolvoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, aktuálne pokračujem v magisterskom štúdiu na univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Praktické skúsenosti som nadobúdal v štátnych aj súkromných zariadeniach ako napríklad: ŠNOP, Rehabilica, Nemocnica L. Dérera, kde som sa venoval najmä ortopedickým, vertebrogénnym a neurologickým pacientom.

Okrem vzdelávania sa vo fyzioterapii sa vo voľnom čase rád venujem športu a posilňovaniu.

V odbornej praxi sa špecializujem na:

 • fyzioterapia u ortopedických pacientov

 • fyzioterapia u vertebrogénných pacientov

 • predoperačná a pooperačná rehabilitácia

 • úprava pohybových stereotypov

 • odstránenie bolesti pohybového aparátu

 • manuálne techniky

 • kompenzačné a skupinové cvičenia

 • rehabilitačné cvičenia

Svoju kvalifikáciu si neustále zvyšujem a dopĺňam prostredníctvom akreditovaných odborných kurzov.

Som držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Myofasciálna masáž
 • Reflexná masáž
 • Bankovanie

   

Metodiky a cvičenia:

 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia členkového kĺbu
 • Individuálne cvičenia
 • Rehabilitačné cvičenia
 • Kinesio Taping