Bc. Kristína Jančová

Vyštudovala fyzioterapiu na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia získavala prax na rôznych prevádzkach v Čechách. Pracovala v Infinit v Brne a tiež na súkromnej rehabilitačnej ambulancii pre dospelých. Dosiahnutým vzdelaním a získanou praxou dokáže nastaviť vhodný terapeutický plán pre klienta. Poskytuje terapie od vyšetrenia, cez prístrojové, pohybové, aj manuálne terapie. 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • rehabilitáciu dospelých s vertebrogénnymi a ortopedickými diagnózami
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • odstránenie bolesti chrta
 • rehabilitačné, individuálne a skupinové cvičenia

Svoje vedomosti a zručnosti naďalej rozvíja prostredníctvom kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Mäkké techniky
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Bankovanie
 • Masáž pre tehotné
 • Lávové kamene
 • Kinesio Taping

Metodiky a cvičenia:

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového aparátu
 • Diagnostika a terapia kolenného, ramenného a členkového kĺbu
 • Mobilizácie rebier podľa Ludmily Mojžíšové
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - športový kurz, I. časť
 • Lymfatická masáž
 • MDT časť A drieková chrbtica
 • Individuálne cvičenia