Bc. Lucia Provazníková

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prax vykonávala v rôznych spoločnostiach a zariadeniach ako pedagóg, kde získala skúsenosti z oblasti starostlivosti o klienta, výborné komunikačné schopnosti, ale aj zodpovednosť k samostatným pracovným činnostiam. 

V AMBIO Rehabilitačnom centre má na starosti komunikáciu s klientmi (telefonickú, e-mailovú aj osobnú), vedie objednávky cez rezervačný systém, spracúva kompletnú agendu recepcie, zverejňuje články a príspevky na web a je pravou rukou celého tímu :)