Bc. Matej Riger

Študoval na Fakulte zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Je členom komory fyzioterapeutov. Prax nadobúdal už počas štúdia vo Fakultnej nemocnici a na Vojenskej poliklinike v Trenčíne, na oddeleniach FBLR. Počas praxe vykonával hlavne manuálne techniky, techniky PIR, mäkké techniky, strečing, aktívne cvičenia v otvorených i uzavretých pohybových reťazcoch a balančné cvičenia. Neskôr pracoval ako fyzioterapeut na súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave, kde sa zameral predovšetkým na poruchy svalovej dysbalancie.

 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • funkčnú diagnostiku pohybového aparátu
 • diagnostiku a aplikáciu metódy McKenzie
 • svalové dysbalancie
 • funkčné zmeny pohybového aparátu
 • bolesti chrbtice
 • rehabilitáciu periférnych kĺbov 
 • športovú a poúrazovú rehabilitáciu
 • masáže pre tehotné
 • manuálne techniky
 • kompenzačné a skupinové cvičenia
 • rehabilitačné cvičenia

Svoju kvalifikáciu si neustále zvyšuje a dopĺňa prostredníctvom akreditovaných odborných kurzov.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení: 

Metodiky a cvičenia:

 • McKenzie A - Drieková chrbtica
 • McKenzie B - Krčná a hrudná chrbtica
 • McKenzie C - Mechanická diagnostika a terapia, Drieková chrbtica a dolná končatina
 • Kinesio Taping
 • SM system  I., II.
 • Cvičenie CORE

Manuálne terapie:

 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Masáž lávovými kameňmi
 • Myofasciálna masáž
 • Dornova metóda a Breussova masáž
 • Bankovanie a moxovanie