Bc. Patrik Piaček

Študoval na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Kvalifikáciu si neustále rozširuje kurzami a školeniami. Získané znalosti a zručnosti využíva denne vo svojej praxi. Pracoval ako fyzioterapeut v rehabilitačných centrách, vo futbalovom klube a tiež ako fitness tréner. 

 

 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • športovú rehabilitáciu a fyzioterapiu
 • regeneráciu, prevenciu a kompenzačné cvičenia
 • kondičný tréning
 • mobilizáciu tkanív pohybového aparátu
 • manuálne techniky
 • cvičenie CORE
 • vyšetrenie a diagnostiku pohybového aparátu

Vedomosti a zručnosti z oblasti fyzioterapie si rozširuje návštevou akreditovaných kurzov a školení.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Metodiky a cvičenia:

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia / DNS 
 • Akrálna koaktivačná terapia 
 • Fitness tréner
 • Zdravý chrbát
 • Dornova metóda
 • Cvičenie CORE
 • Cvičenie na Fit loptách

Manuálne terapie:

 • Myofasciálna masáž
 • Reflexná masáž nôh
 • Reflexná masáž ruky
 • Manuálne techniky
 • Bankovanie
 • Myofasciálna masáž
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Kinesio Taping
 • Mobilizácia kĺbov a chrbtice
 • Chiropraxia