Katarína Némethová dipl. f.

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, odbor masér a a nadstavbové štúdium ukončila ako diplomovaný fyzioterapeut. Prax získala v Nemocnici s poliklinikou Košice - Šaca, v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, v Špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov, kde pracovala na ambulatných aj lôžkových častiach týchto pracovísk. 

 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

  • poskytovanie manuálnych terapií
  • odstránení bolestí chrbta
  • stimuláciu spúšťavých bodov
  • uvoľňovanie napätých svalov

Svoje vedomosti a zručnosti si naďalej rozširuje absolvovaním kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

  • Manuálna lymfodrenáž
  • Športová masáž
  • Klasická masáž
  • Masáž pre tehotné

Metodiky a cvičenia:

  • SM Systém