Bc. Martin Benko

Študoval na Slovenske zdravotníckej univerzite v Bratislave, odbor fyzioterapia. Prax získaval už počas štúdia v nemocniciach na oddeleniach FBLR, traumatológie a neurológie. Po ukončení štúdia pracoval ako fyzioterapeut v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku, kde pracoval hlavne s ortopedickými klientami a klientami s rôznymi amputáciami.  

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • ochorenia pohybového aparátu
 • hernie diskov
 • športovú rehabilitáciu a fyzioterapiu
 • regeneráciu, prevenciu a kompenzačné cvičenia
 • mobilizáciu tkanív pohybového aparátu
 • manuálne techniky
 • cvičenie CORE
 • poúrazové stavy

Vedomosti a zručnosti z oblasti fyzioterapie si rozširuje ďalšími akreditovanými kurzami a školeniami.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Metodiky a cvičenia:

 • McKenzie A - drieková chrbtica
 • Cvičenie CORE
 • Barefoot Coaching
 • Zdravý chrbát - škola chrbta
 • Cvičenie na fit loptách

Manuálne terapie:

 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Manuálne techniky
 • Myofasciálna masáž
 • Mobilizácia kĺbov a chrbtice
 • Bankovanie
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Kinesio Taping
 • Flossing