Mgr. Ingrida Dlhošová

Vyštudovala sociálnu prácu so zameraním na prácu s mládežou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej snom bolo pracovať na detskej onkológii ako socialny pracovník. Avšak po ukončení štúdia sa začala intenzívne zaujímať o marketing sociálnych sietí, čomu sa venuje doteraz.

Pracovala v Prahe, neskôr na Bali, kde spravovala na diaľku firemné účty klientov. Po návrate na Slovensko pracovala ako správca sociálnych sietí - content creator a copywriter.

V AMBIO Rehabilitačnom centre má na starosti recepciu. Komunikuje s klientmi (osobne, telefonicky a e-mailom), vedie objednávky v rezervačnom systéme, spracúva kompletnú agendu recepcie, stará sa o marketing na sociálnych sieťach spoločnosti a je pravou rukou celého tímu :)