Mgr. Oliver Rédli

Vyštudoval fyzioterapiu na Masarykovej Univerzite v Brne a pokračoval magisterským štúdiom, odbor Kondičný tréner. V priebehu štúdia pracoval v súkromnej ambulancii v Brne a vo wellness centre Infinit Maximus v Brne. Z dosiahnutého vzdelania a nadobudnutej praxe vie vhodne skombinovať diagnostiku, aplikovať manuálne terapie, alebo nastaviť pohybovú aktivitu individuálne pre každého s prihliadnutím na jeho špecifické požiadavky. 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • diagnostiku pohybového aparátu
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • pooperačné stavy a poúrazovú rehabilitáciu
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • odstránenie bolesti chrta
 • rehabilitačné, individuálne a skupinové cvičenia

Svoje vedomosti a zručnosti naďalej rozvíja prostredníctvom kurzov a školení.

Je držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Mäkké techniky
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Medová detoxikačná masáž
 • Masáž pre tehotné
 • Kinesio Taping

Metodiky a cvičenia:

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia / DNS A
 • Poúrazová rehabilitácia
 • Individuálne cvičenia