Mgr. Petra Krčulová

Vyštudovala Fakultu zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Prax nadobúdala už počas štúdia na rôznych prevádzkach, a to vo: Wellness centre Jasná, Fakultnej nemocnici - Oddelenie ortopédie, neurológie, chirurgie, Vojenskej poliklinike v Trenčíne, ale aj v súkromných rehabilitačných zariadeniach. Po ukončení štúdia pracovala v Liečebných kúpeľoch Luhačovice. V tomto zariadení sa venovala klientom v rámci pooperačnej rehabilitácie, klientom s poruchami pohybového aparátu, ale aj s neurologickými ochoreniami. Poskytovala nielen manuálne terapie, ale aj individuálne a skupinové cvičenia v telocvični aj v bazéne.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • rehabilitáciu dospelých s vertebrogénnymi, ortopedickými a neurologickými diagnózami
 • pooperačnú rehabilitáciu
 • svalové dysbalancie
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • bolesti chrbtice
 • rehabilitačné, individuálne, skupinové, kompenzačné a strečingové cvičenia

Svoje vedomosti a zručnosti naďalej rozvíja prostredníctvom kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Mäkké techniky
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Reflexné masáže
 • Bankovanie
 • Kinesio Taping

Metodiky a cvičenia:

 • SM system I.
 • Individuálne cvičenia