Mgr. Terézia Magdolenová

Vyštudovala fyzioterapiu na Trenčianskej univerzite s titulom bakalár a magisterské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne, odbor Aplikovaná športová edukácia bezpečnostných zložiek. Prax získavala už počas štúdia a spolupracovala so športovým klubom muay thai v Trenčíne.

 

 

 

V rámci odbornej praxe sa špecializuje na:

 • funkčnú diagnostiku pohybového aparátu
 • ochorenia pohybového aparátu
 • bolesti chrbtice
 • svalové dysbalancie
 • fyzioterapiu periférnych kĺbov
 • športovú a poúrazovú rehabilitáciu
 • kompenzačné cvičenia

 

Vedomosti a zručnosti si rozširuje absolvovaním akreditovaných kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Kinesio Taping
 • Dornova metóda a Breussova masáž 
 • Mäkké techniky
 • Bankovanie a moxovanie
 • Back to core a Roller - release, balance strenght
 • Guasha
 • SM system A, B