Metodika podľa McKenzieho

McKenzie vytvoril diagnostický a terapeutický systém, založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamej súvislosti s pohybom, alebo polohou daného pohybového segmentu, či celého tela a s odstránením príčiny bolesti. Okrem odstránenia bolesti dochádza aj k získaniu plného rozsahu pohybu všetkými smermi. Dôležitou súčasťou metodiky je informovanie klienta o príčinách vzniku jeho ťažkostí. Cvičenia a správne pohybové stereotypy vedú k náprave stavu a prevencii. Klient si počas vyšetrenia a následnej terapie uvedomuje, ktorým pohybom sa jeho príznaky bolesti zhoršujú a ktorým zlepšujú. Po tomto zistení je schopný aktívne sa zapojiť do terapie pretože vie, čo ktorý cvik ovplyvňuje. Metodika McKenzie je pre klienta zrozumiteľná svojou jednoduchosťou a opakovaním jedného až dvoch cvikov v pravidelných intervaloch. Optimalizácia aplikácie metodiky vychádza z poznania mechanodiagnostiky v kontexte s individuálnym prístupom ku klientovi a osobitných skúseností terapeuta. Terapeut pozná spinálnu biomechaniku, kineziológiu a pohybové mechanodiagnostické testy, ktoré diagnózu, určenú na základe anamnestických údajov, potvrdzujú alebo upresňujú.

Terapeuti AMBIO Rehabilitačného centra Vám metodiku podľa McKenzie určite odporúčajú. 

Terapia vhodná pri:

- vertebrogénnom algickom syndróme
- bolestiach chrbtice
- operáciách chrbtice

Terapiu neodporúčame pri:

- nádorových ochoreniach
- zlomeninách
- ruptúrach väzov
- pokročilom štádiu osteoporózy
- zápalových ochoreniach
- metabolických ochoreniach

Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 25 Eur / 40 Eur