Mobilizácia kĺbov a chrbtice

Mobilizáciou kĺbov a chrbtice sa v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave snažíme ovplyvniť pohyblivosť kĺbov - najčastejšie chrbtice. Pod pojmom mobilizácia treba chápať opakované pohyby v kĺbe do bodu bolesti, po ktorých sa zlepšuje rozsah pohyblivosti v ošetrovanom kĺbe. Je možné dosiahnuť postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Táto technika sa vykonáva opakovanými nenásilnými pohybmi - pružením, vždy v smere obmedzenia pohybu. Tlak a ťah sa vykonáva takou silou, aby v okolí ošetrovaného miesta nedošlo k obrannému spazmu svalov. Výraznú úľavu spôsobujú trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny.
Táto terapeutická metóda sa využíva na odstránenie kĺbových blokád končatín a chrbtice. Funkčné obmedzenie kĺbnej pohyblivosti býva pravidelne spojené s výskytom tzv. spúšťových svalových bodov. Tieto samé o sebe obmedzujú pohyblivosť v kĺboch a bývajú hlavnou príčinou blokád, prenesenej bolesti a reťazenia funkčných porúch. Pre ošetrenie týchto spúšťových bodov vo svaloch volíme mobilizačné techniky:

  • postizometrická relaxácia
  • kombinácia postizometrickej relaxácie a recipročnej inhibície
  • release - postupné vnáranie brušiek prstov do hlbších štruktúr mäkkých tkanív
  • antigravitačná relaxácia

Mobilizácia kĺbov a chrbtice je manipulačná liečba, ktorou dokážeme napraviť blokády stavcov a periférnych kĺbov, ktoré spôsobujú veľké množstvo ochorení pohybového aparátu i vnútorných orgánov. Táto terapia predchádza následným degeneratívnym zmenám. Zmeny vznikajú preťažovaním a nesprávnym zaťažovaním stavcov a kĺbov, pričom najčastejšou príčinou preťažovania je zlé postavenie blokovaných kĺbov.

Blokády majú 4. stupne:

  1. stupeň - cvičení si ho dokáže napraviť každý
  2. stupeň - napraviť si ho dokážu len niektorí (buď jemne - bez poškodenia, alebo násilne - s mikrotraumami)
  3. stupeň - zvykne spôsobovať bolesť a napraviť ho dokáže iba terapeut so vzdelaním a skúsenosťami v manuálnej medicíne
  4. stupeň - pred naprávaním je potrebná prípravu fyzikálnymi procedúrami, až potom sa môže manipulácia podariť

Odborné a profesionálne prevedenie tejto terapie Vám ponúkame v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave.

Terapia vhodná pri:
- obnovovaní hybnosti periférnych kĺbov a chrbtice
- uvoľňovaní  pohybového segmentu
- úprave svalového napätia
- obnove vôle kože
 
Terapiu neodporúčame  pri:
- gravidite
- menštruácii
- zlomeninách
- nádorových ochoreniach
 
Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 25 Eur / 40 Eur