Mulligan koncept

Mulligan koncept je výnimočná kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu ku klientovi, vďaka ktorému je možné dosiahnuť viditeľné až prekvapivé výsledky už po aplikácii prvej terapie. Aplikované metodiky sú úplne bezbolestné. Ide o manuálny postup, ktorý pracuje na báze zlepšenia zdravotného stav pri rôznych problémoch.
Terapiou dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov fyzioterapeuta pri súčasnom aktívnom pohybe pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.
 
Charakteristika Mulligan konceptu:
* identifikácia symptómov počas vyšetrenia (napr.: obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách ...bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzii zápästia s odporom)
* techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, avšak musia byť bezbolestné
* sledovanie reakcie klienta s využitím vedomostí o kĺbovej pohyblivosti, napätí tkanív a fyziológie pohybu. Nachádzanie bezbolestných rozsahov, uhlov a dráh pohybu.
* udržiavaním správnych kĺbových posunov dosahovať zväčšenie rozsahu bezbolestného pohybu, až po zhodnotenie klientom ako výrazne lepší
* klient sa sústredí na aktívny pohyb a fyzioterapeut pokračuje v pasívnych posuvných pohyboch segmentu. Viditeľný progres je dosiahnuteľný už počas prvej terapie s 3-4 sériami cvičenia po 10 opakovaní.
* zlepšenie progresu je možné dosiahnuť aplikáciou pasívneho prídavného tlaku na konci rozsahu pohybu. Tento tlak však musí byť rovnako bezbolestný.
 
Mulligan koncept bezbolestná a veľmi účinná terapia poskytovaná iba v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave, ktorú si k nám môžete prísť vyskúšať.
 
Terapia vhodná na:
- zlepšenia zdravotného stavu pri rôznych problémoch
- bolestivé svalové stavy, kĺbové blokády
- zvýšenie rozsahu pohybu po rôznych úrazoch a operáciách
- odstránenie svalových bolestí a obmedzení v pohybe
- asymetrie, posuny stavcov a panvy
 
Trvanie terapie: 50 minút
Cena: 40 Eur
 
myo