ACT – Akrálna koaktivačná terapia

Akrálna koaktivačná terapia je jedna z terapií, ktoré ponúkame v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave. Táto terapia sa zameriava na stabilizáciu svalových partií s posilnením hĺbkového svalstva na trupe a končatinách. Pri tejto terapii svalová aktivácia napriamuje a stabilizuje chrbticu, čím sa jemne mobilizuje trup a končatiny. Terapia zlepšuje kondíciu, pohybové zručnosti pomocou motorického učenia a je vhodná pre všetky vekové kategórie (aj športovcov, tehotné ženy a deti). Pre kvalitné zafixovanie pohybu je potrebné vykonať okolo 2000 opakovaní jednotlivého cviku. 
 
Metóda podľa PhDr. Ingrid Palaščákovej Špringrovej vznikla v roku 1991 v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová,  kde pracovala s pacientmi rôznych diagnóz a využívala pri cvičení metódu Roswethy Brunkovovej. V roku 2006 založila ordináciu. Počas dlhodobých testovaní začala byť metóda Akrálnej koaktivačnej terapie úspešná. Táto metóda sa cvičí  v rôznych  polohách na chrbte, boku, bruchu, na štyroch, v sede a stoji.
 
V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave poskytujeme cvičenie akrálnej koaktivačnej terapie, ktorá účinne prispieva k prevencii ochorení pohybového aparátu.

Terapia vhodná pri:
- všetkých ochoreniach pohybového aparátu
- pooperačných stavoch chrbtice
- cievnej mozgovej príhode
- chybnom držaní tela, skolióze
- svalových dysbalanciách
- plochých nohách
 
Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 20 Eur / 30 Eur