DNS - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) je diagnostická a terapeutická metóda so širokým využitím vo fyzioterapii. Preto sa táto jedinečná metóda nachádza v ponuke AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave. Cieľom tejto metódy je ovplyvniť posturálne a lokomočné funkcie pomocou špeciálnych cvičení. Cvičeniami spätne dochádza k ovplyvňovaniu centrálnej nervovej sústavy (CNS) a trvalejšej úprave jej prejavu. Terapeut využíva pohybový aparát ako informačné rozhranie, z ktorého dokáže diagnostikovať poruchy. Na zmeny v pohybovom aparáte potom pôsobí terapeuticky, ovplyvňuje techniku svalov v posturálnej lokomočnej funkcii. Pri bežnom posilňovaní svalov sa vychádza z anatomickej funkcie. Posilňovacie cvičenia sú odvodené zo začiatku a úponu svalu - tento princíp sa využíva hlavne v posilňovniach. Pri rozvoji síl, oslabených a skrátených svaloch sa nemôže vychádzať od odstupu a úponu svalu, ale treba ho začleniť  do biomechanického reťazca. Ten nedokáže odvodzovať z anatomických súvislostí, preto treba pohybový aparát ovplyvniť z riadiacich procesov CNS. Cvičenia pozostávajú z vývojových polôh, ktoré sú prirodzené. Začínajú v pasívnom ľahu na chrbte až po vzpriamený stoj a samostatnú chôdzu.
Vyskúšajte si účinky konceptu cvičenia DNS v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave.

Terapia vhodná pri:
- chybnom držaní tela u detí a dospelých
- skolióze
- bolestiach chrbtice a pooperačných stavov chrbtice
- artrotických stavoch
- neurologických a ortopedických ochoreniach
- na zlepšenie koordinácie pohybu v športe
 
Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 20 Eur / 30 Eur