Klappovo lezenie

AMBIO Rehabilitačné centrum ponúka aj túto jedinečnú liečebnú metódu, ktorá využíva pre korekciu chybného postavenia trupu lezenie po štyroch končatinách. Lezenie odľahčuje chrbticu a napomáha optimálnemu vývoju svalstva chrbta. Pri precvičovaní tejto polohy sa chrbtica rozloží medzi štyri body. Využitím rotačných pohybov chrbtice a súčasne naťahovaním chrbta vedie k funkčnému posilneniu svalového korzetu.
 
Pri Klappovom lezení musia byť dodržiavané pravidlá cvičenia:
  1. Pohyb vychádza z nastavenia základnej polohy.
  2. Pohyb je pomalý, plynulý, pričom končatiny tlačia do podložky.
  3. Chrbtica je pri cvičení napriamená.
Terapia vhodná pri:
- skolióze
- chybnom držaní tela
- posilňovaní svalového korzetu
- svalových dysbalanciách
- funkčných poruchách pohybového aparátu
 
Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 20 Eur / 30 Eur
 
Klappovo-lezenie