Škola chrbta

Škola chrbta je jednou z najrozpracovanejších metód aktívne pôsobiacich na prevenciu bolesti chrbta. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave Vám poskytneme základné teoretické aj praktické vedomosti, pre zníženie bolesti chrbta a zmenu pohybových návykov. Terapia je určená pre bolesti chrbta funkčného charakteru. Dôležitá je motivácia k zmene chovania sa v zmysle optimalizácie pohybových návykov. Náplňou školy chrbta je motivácia, teoretické základy a priamo cvičebné postupy (naťahovanie svalstva, polohovanie, posilňovanie, automobilizácia). Najdôležitejšie pri tomto cvičení je uvedomenie si vlastného tela, svalová hygiena, aktivácia propriorecepcie, nácvik správneho dýchania, tréning denných aktivít, tréning zvládania stresu.

Dôležité ergonomické aspekty prevencie bolesti chrbta: 
- základ je usporiadanie pracoviska, posúdenie vhodnosti práce, správny sed pri práci, vstávanie zo sedu
- správny matrac na spanie a jeho poloha, vstávanie z ľahu
- dvíhanie bremien 

AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave je to správne miesto, kde môžete získať správne pohybové návyky a účinne tak predchádzať bolestiam chrbta.

Indikácie:

  • pre klientov s nesprávnymi pohybovými návykmi
  • hypermobilita, statické alebo dynamické preťažovanie
  • štrukturálne poruchy


 Kontraindikácie:

  • akútne bolesti so závažnými štrukturálnymi poruchami u porúch CNS
  • nespolupráca s terapeutom


 Terapia vhodná pri:
- liečbe chronických bolestí chrbtice
- osvojení si správnych pohybových návykov a ich aplikácia v každodennom živote
- uvoľnení skrátených svalov a znížení napätia svalov, ktoré majú tendenciu ku skráteniu
- posilnení oslabených svalových skupín
- vyrovnaní svalovej nerovnováhy, ktorá vedie k nesprávnemu držaniu tela cez zmenu napätia, sily a funkčné cvičenia
- zlepšení vyváženosti organizmu  - správna chôdza, postoj, čím sa zlepší postavenie každého kĺbu, vyváženosť a vyťaženie medzistavcovej platničky
- ovplyvňovaní psychiky  - prežívanie stresujúcich vplyvov a postojov

Trvanie terapie: 25 minút / 50 minút
Cena: 20 Eur / 30 Eur