Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenia sú zamerané na chybné držanie tela, svalové dysbalancie, bolesti chrbtice, problémy kĺbov, kolien, členkov a iné. Cvičenie prebieha formou kruhového tréningu. Je 6 stanovíšť  - na každom sa robí iný cvik (cviky sú mix rôznych metodík, k niektorým sú použité pomôcky). Mix cvičení je zložený z metodík ACT, SM System, škola chrbta, DNS, joga, flowin, propriofoot. Na cvičenie sú použité pomôcky fit lopta, bosu, black roll, overball. Pri návšteve nového klienta zistíme, aké má problémy a podľa toho zostavíme mix cvikov na jednotlivých stanovištiach. Cvičí sa v malej skupinke, kde fyzioterapeut dokáže skontrolovať správne prevedenie cvikov a na prípadné odchýlky upozorní.

Skupinové cvičenia sú organizované formou mesačného kurzu "Zdravý chrbát".
Organizačné informácie:
- maximálny počet v skupine je 6 osôb,
- priniesť si pohodlné športové oblečenie,
- cvičebné pomôcky a žinenku zabezpečíme,
- zápis na kurz a úhrada je možná prostredníctvom recepcie, rezervácia na telefónnom čísle 0918 802 777 alebo e-mailom na info@ambio.sk
 
Možnosť výberu kurzu - dopoludnia alebo popoludní.
Dopoludnia:  utorok a štvrtok                   od 11:00 h. 
Termíny dopoludnia: 7. a 9.5., 14. a 16.5., 21. a 23.5.,28. a 30.5.2019
Popoludní:    pondelok a streda                od 18:00 h. 
Termíny popoludní: 6.5., 13. a 15.5., 20. a 22.5.,27. a 29.5.2019
Z dôvodu štátneho sviatku dňa 8.5.2019 nie je skupinové cvičenie zahrnuté v mesačnom kurze.
 
Kurz je možné absolvovať iba za horeuvedených podmienok.
Prípadnú neúčasť si je možné nahradiť v najbližší deň konania kurzu, t.j. dopoludňajší kurz popoludní a naopak. Nevyužitím tejto možnosti je účasť započítaná ako absolvovaná.
Jednorázový vstup nie je možný a kurz nie je prenosný do ďalšieho mesiaca.
 
Trvanie kurzu: 2x týždenne 50 minút / 8x mesačne
Cena: dopoludnia - 80 Eur, popoludní - 70 Eur