Laser

Laser je terapia, vykonávaná červeným alebo infračerveným lúčom. AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave má túto terapiu vo svojej ponuke. Svetlo laserového lúča sa od svetla bežných svetelných zdrojov odlišuje hlavne tým, že jeho veľká svetelná energia je vyžarovaná na jednej vlnovej dĺžke. Svetlo je jednofarebné (monochromatické). Ďalšou dôležitou vlastnosťou je polarizácia lúča. Znamená to, že svetlo kmitá len v jednom smere (v jednej rovine) a koherentne (jednotlivé súbežné časti lúča sa šíria v rovnakej fáze).
Pre laserovú terapiu sa používajú lasery s vlnovými dĺžkami 630 až 904 nm. Svetelný výkon lúča býva v rozmedzí od 5 do 150 Mw. Laserový lúč sa používa na biostimuláciu bez mechanického pôsobenia a bez dodania tepelnej energie. Svetlo lúča pôsobí ako spúšťací mechanizmus na zefektívnenie a zintenzívnenie oxidačných pochodov v bunke. Ovplyvňujeme metabolizmus kolagénnych vlákien (ich produkcia ale i spätná resorbcia) čím dochádza k prispôsobovanie väzivového tkaniva funkčným podmienkam organizmu. Analgetický efekt sa dosahuje tým, že energia odovzdaná nervovými vláknami zvyšuje ich prah citlivosti. Ovplyvnením neuromuskulárnej jednotky dochádza k svalovej relaxácii. Nízke dávky sa používajú pri akútnych stavoch ako sú bolestivé afekcie, čerstvé jazvy, zápaly nervov a neuralgie, na slizniciach, pri zápalových chorobách a u precitlivených pacientov. Vyššie dávky sa používajú pri subakútnych poruchách a pri chronických degeneratívnych poruchách, najmä pri postihnutí šliach a kĺbov. Týchto problémov sa viete zbaviť aplikáciou terapie laserom v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave.

Terapia vhodná pri:
- bolestiach chrbtice
- syndróme karpálneho tunela
- vredoch, dekubitoch
- artróze, reume
- bolestiach ramena
- pooperačných a poúrazových stavoch
- funkčných a štrukturálnych poruchách
- periférnej paréze
- jazvách
 
Terapiu neodporúčame pri:
- ožiarení očí, štítnej žľazy, semenníkov,
- horúčkových stavoch
- zhubných nádoroch
- gravidite
- epilepsii
 
Účinky:
- regeneruje poškodené bunky (ktoré v dôsledku zápalu bývajú nedostatočne okysličované)
- zmierňuje a rýchlejšie hojí opuchy a poškodené tkanivá
 
Trvanie terapie: 8 minút
Cena: 10 Eur