Solux

Solux je infralampa, ktorou v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave aplikujeme tepelnú terapiu. Funguje na princípe infračerveného svetla, ktoré je časťou spektra žiarenia šíreného od Slnka. Je to svetlo okom neviditeľné, ale pociťujeme ho ako teplo prenikajúce do pokožky. Táto forma energie  zahrieva pokožku priamo a tento proces sa nazývaného konverzia. Zahrieva sa vzduch medzi žiaričom a zahrievaným predmetom.
Základom liečby infračerveným svetlom (nad 760 nm) je ožarovanie určitých miest tak, aby to vyvolalo fyziologickú reakciu pokožky. Dostáva sa do hlbších vrstiev, kde dochádza k prehriatiu a teplo je odvádzané krvou. Nahrievané miesto sa prejaví prekrvením, rozšírením ciev, začervenaním, zmiernením bolesti, uvoľnením stuhnutých svalov a stimuláciou imunobiologických reakcií. Liečba soluxom sa využíva pri chronických bolestivých syndrómoch pohybového aparátu, pri postraumatických stavoch, spazmoch hladkého svalstva či astme. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave si môžete vyskúšať účinky tejto terapie. 

Terapia vhodná pri:
- chronických a degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu
- bolestiach chrbtice, svalov, kĺbov
- artrózach
- pri prechladnutí
- gynekologických problémoch
- ochoreniach močových ciest
- kožných ochoreniach
- astme, alergii
- neuralgiách
 
Terapiu neodporúčame pri:
- nádorových ochoreniach
- krvácavých stavoch
- užívaní liekov zvyšujúcich citlivosť na ultrafialové žiarenie
- stavoch po a počas rádioterapii
 
Trvanie terapie: 20 minút
Cena: 10 Eur