Ultrazvuk

Ultrazvuk sú mechanické kmity (chvenie) hmotných častí prostredia, s frekvenciou nad hranicou počuteľnosti. Na liečebné účely sa využíva frekvencia v rozsahu 0,75 - 3 MHz. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave máme túto terapiu v ponuke. Zdrojom chvenia liečebného ultrazvuku je piezoelektrický menič umiestnený v aplikačnej hlavici prístroja. Pomocou kontaktnej látky (parafínový olej, gél) sa chvenie aktívnej plochy hlavice prenáša na liečené tkanivo. Pri pôsobení chvenia v terapeutických dávkach dochádza k mikromasáži tkaniva, k jeho zahrievaniu a vplyvom excitácie molekúl k urýchľovaniu chemických reakcií. Dávkovanie je definované intenzitou (výkon vyžarovaný na jednotku plochy W/cm²) a časom aplikácie. Je závislé na množstve a vlastnostiach tkaniva. Intenzity do 0,5 W/cm² sú nízke, používajú sa k podpore tkanivového metabolizmu, ordinujú sa najmä pri akútnych stavoch. Intenzity od 0,5 do 1 W/cm² sú označované ako stredné. Intenzity nad 1 W/cm² sú vysoké, používajú sa pri chronických stavoch, čas aplikácie býva väčšinou 8 minút podľa veľkosti ošetrovanej plochy.
Ultrazvukom dosahujeme pozitívne výsledky pri ovplyvňovaní bolestí, odstraňovaní svalového napätia, nervového vedenia, výživy (trofiky) tkaniva a podobne. AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave poskytuje kompletné služby rehabilitácie, kde patrí aj liečebný ultrazvuk.

Terapia vhodná pri:
- osteoartróze, chronických zápalových ochoreniach kĺbov, reume
- edémoch, burzitídach, epikondylitídach
- kontraktúrach, neuralgiách
- jazvách  (po vybratí stehov)
- bolestiach chrbtice
- stuhnutom svalstve
 
Terapiu neodporúčame pri:
- nádorových ochoreniach
- tuberkulóze
- miestach s porušenou citlivosťou
- kŕčových žilách
- horúčkových stavoch
- v okolí kardiostimulátora
 
Účinky:
- mechanický
- tepelný
- chemický
- biologický
 
Trvanie terapie: 8 minút
Cena: 10 Eur