Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie obsahuje súbor úkonov, ktoré vedú k zisteniu príčin porúch pohybového aparátu. Na základe analýzy výsledkov je klientovi navrhnutý postup na odstránenie problému, obnovenie pohybových schopností a zlepšenie výkonnosti organizmu.

Vyšetrenie v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave pozostáva zo vstupnej konzultácie s klientom, počas ktorej je zistená anamnéza (ako vznikol problém, ako sa prejavuje, aká prebiehala liečba doteraz, prípadne aké boli vykonané zákroky či operácie). Dôležité  sú informácie o zamestnaní (sedavé, v stoji, v akých podmienkach, aká námaha) a v prípade, že sa klient venuje športu, o aký druh ide. Po získaní základných informácii nasleduje vyšetrenie. Pri tomto úkone bude zhodnotené držanie tela, predklony, záklony, úklony do strán, aj rozsah pohybov. Ďalej budú zmerané dĺžky dolných končatín, schopnosť chrbtice sa pri predklone a záklone rozvinúť, vyšetrenie pasívnej hybnosti (uchopením končatín sa skúša rozsah pohybu v jednotlivých kĺboch), skrátené a oslabené svaly. Na základe dôkladnej analýzy budú zhodnotené svalové dysbalancie. Na záver navrhneme klientovi fyzioterapeutický program - t.j. vhodnú liečbu na zistený stav, terapiu alebo súbor terapií na zlepšenie, či úplné odstránenie nepriaznivého stavu.

V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave sa špecializujeme na liečbu pohybového aparátu a v tejto oblasti dosahujeme výborné výsledky. Pokiaľ Vás trápi práve tento problém, zverte sa do rúk odborníkov v oblasti fyzioterapie.

Trvanie vyšetrenia - fyzioterapeutom:  50 minút
Cena: 40 Eur