GDPR - Podmienky ochrany osobných údajov

GDPR - Podmienky ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje (meno, tel. číslo, emailovú adresu, cookies, nákupné preferencie a prejavený záujem o služby, produkty a informácie na našej webovej stránke) bude spoločnosť AMBIO s.r.o. využívať po dobu 10 rokov od posledného nákupu za účelom zobrazovania a zasielania zaujímavých a relevantných ponúk, noviniek z našej ponuky. Súhlas na spracovanie OÚ pre marketingové účely je poskytnutý dobrovoľne.

Viac
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim - dodávateľom (AMBIO s.r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

Viac
Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu ponúkaných služieb a kvalifikáciu pracovníkov AMBIO Rehabilitačného centra. Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako klientovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok: Spôsob uplatnenia reklamácie Ihneď po terapii/prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho je potrebné informovať o svojej nespokojnosti s poskytnutou terapiou.

Viac