Cenník služieb

Za zrušenie termínu menej ako 24 pracovných hodín pred začiatkom terapie alebo v prípade nedostavenia sa na terapiu bez zrušenia termínu účtujeme poplatok 10 €.

Cenník platný dňom 01.01.2023

 

Terapie nie sú viazané k terapeutom.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť terapeuta.

Klient akceptuje tieto skutočnosti.