Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger
Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Mgr. Viktória Vaľovská

Fyzioterapeut

Bc. Alex Vavrušek

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Študoval som na Fakulte zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Som členom komory fyzioterapeutov. Prax som nadobúdal už počas štúdia vo Fakultnej nemocnici a na Vojenskej poliklinike v Trenčíne, na oddeleniach FBLR. Počas praxe som vykonával hlavne manuálne techniky, techniky PIR, mäkké techniky, strečing, aktívne cvičenia v otvorených i uzavretých pohybových reťazcoch a balančné cvičenia. Neskôr som pracoval ako fyzioterapeut na súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave, kde som sa zameral predovšetkým na poruchy svalovej dysbalancie.

V odbornej praxi sa špecializujem na:

 • funkčnú diagnostiku pohybového aparátu
 • diagnostiku a aplikáciu metódy McKenzie
 • svalové dysbalancie
 • funkčné zmeny pohybového aparátu
 • bolesti chrbtice
 • rehabilitáciu periférnych kĺbov 
 • športovú a poúrazovú rehabilitáciu
 • masáže pre tehotné
 • manuálne techniky
 • kompenzačné a skupinové cvičenia
 • rehabilitačné cvičenia

Svoju kvalifikáciu si neustále zvyšujem a dopĺňam prostredníctvom akreditovaných odborných kurzov.

Som držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Masáž lávovými kameňmi
 • Myofasciálna masáž
 • Dornova metóda a Breussova masáž
 • Bankovanie a moxovanie
 • Mäkké techniky

Metodiky a cvičenia:

 • McKenzie A – Drieková chrbtica
 • McKenzie B – Krčná a hrudná chrbtica
 • McKenzie C – Mechanická diagnostika a terapia, Drieková chrbtica a dolná končatina
 • Kinesio Taping
 • SM system  I., II.
 • Cvičenie CORE