Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec
Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Bc. Viktória Vaľovská

Fyzioterapeut

Bc. Alex Vavrušek

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Študoval som na fakulte zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Prax som získaval už počas štúdia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, Vojenskej poliklinike v Trenčíne a v iných rehabilitačných zariadeniach, kde som neskôr aj pracoval. Voľný čas trávim aktívne a kreatívne hlavne umením, pohybom a štúdiom psychológie.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • poúrazovú rehabilitáciu
 • detskú fyzioterapiu
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • odstránení bolestí chrbta
 • stimuláciu spúšťavých bodov
 • uvoľňovanie napätých svalov
 • kompenzačné cvičenie a cvičenie CORE 

Svoje vedomosti a zručnosti si neustále rozširuje absolvovaním kurzov a školení.

Je držiteľkom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • Breussova masáž a Dornova metóda 
 • Športová masáž
 • Klasická masáž
 • Bankovanie

Metodiky a cvičenia:

 • Cvičenie CORE 
 • Akrálna koaktivačná terapia
 •