Mgr. Martina Bongová

Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Bc. Alex Vavrušek

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Magisterské štúdium som ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Praktické skúsenosti som nadobúdala v štátnych aj súkromných zariadeniach v Michalovciach, ale aj v Bratislave.

Okrem vzdelávania sa vo fyzioterapii sa vo voľnom čase rada venujem rôznym športom – cvičím jógu, lyžujem, korčuľujem a bicyklujem.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • rehabilitáciu dospelých s vertebrogénnymi, ortopedickými a neurologickými diagnózami
 • pooperačnú rehabilitáciu
 • svalové dysbalancie
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • odstránenie blokád a bolesti pohybového aparátu,
 • úpravu pohybových stereotypov,
 • individuálne, rehabilitačné a strečingové cvičenia.
 •  

Vedomosti a zručnosti v obore fyzioterapia si dopĺňam a rozširujem absolvovaním kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • Mäkké techniky

Metodiky a cvičenia:

 • SPS A+B (SM System I. a II.)
 • Škola chrbta
 • Zdravý chrbát