Cenník balíkov

SlužbaCenaCena
Balík MESAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
(individuálne terapie podľa problému klienta)
Terapia: 2 x týždenne, (t.j. 8 + 1 x za mesiac)
Cena za 9 terapií: 495,00 Eur
Balík MESAČNÁ STAROSTLIVOSŤ po zľave = 450,00 Eur
Balík TERAPIA
Manuálna terapia10 x 50 minútManuálna terapia10 x 25 minút
Cena za 10 terapií550,00 EurCena za 10 terapií400,00 Eur
Balík TERAPIA po zľave500,00 Eurpo zľave360,00 Eur
Manuálna terapia5 x 50 minútManuálna terapia5 x 25 minút
Cena za 5 terapií275,00 EurCena za 5 terapií200,00 Eur
Balík TERAPIA po zľave255,00 Eurpo zľave185,00 Eur
Balík POHYB25 minút
Pohybová terapia10 x 50 minútPohybová terapia10 x 25 minút
Cena za 10 terapií350,00 EurCena za 10 terapií250,00 Eur
Balík POHYB po zľave320,00 Eurpo zľave230,00 Eur
Pohybová terapia5 x 50 minútPohybová terapia5 x 25 minút
Cena za 5 terapií175,00 EurCena za 5 terapií125,00 Eur
Balík POHYB po zľave160,00 Eurpo zľave115,00 Eur
Balík PRÍSTROJE
Prístrojová terapia10x terapiaKRYOTERAPIA10x terapia
Cena za 10 terapií150,00 EurCena za 10 terapií130,00 Eur
Balík PRÍSTROJE po zľave135,00 Eurpo zľave120,00 Eur
Balík PRÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ
Prístrojová lymfodrenáž10x terapia
Cena za 10 terapií350,00 Eur
Balík PRÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ po zľave320,00 Eur
Balík MANUÁLNA LYMFODRENÁŽ
Manuálna lymfodrenáž10 x 80 minútManuálna lymfodrenáž5 x 80 minút
Cena za 10 terapií650,00 EurCena za 5 terapií325,00 Eur
Balík MANUÁLNA LYMFODRENÁŽ po zľave600,00 Eurpo zľave300,00 Eur
PLATNOSŤ BALÍKOV TERAPIÍ je 6 mesiacov od zakúpenia.

Cenník platný dňom 01.01.2023