Bc. Filip Ferianec

Študoval na fakulte zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Prax získaval už počas štúdia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, Vojenskej poliklinike v Trenčíne a v iných rehabilitačných zariadeniach, kde neskôr aj pracoval. Voľný čas trávi aktívne a kreatívne hlavne umením, pohybom a štúdiom psychológie.

 

 

 

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • poúrazovú rehabilitáciu
 • detskú fyzioterapiu
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • odstránení bolestí chrbta
 • stimuláciu spúšťavých bodov
 • uvoľňovanie napätých svalov
 • kompenzačné cvičenie a cvičenie CORE 

Svoje vedomosti a zručnosti si neustále rozširuje absolvovaním kurzov a školení.

Je držiteľkom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • Breussova masáž a Dornova metóda 
 • Športová masáž
 • Klasická masáž
 • Bankovanie

Metodiky a cvičenia:

 • Cvičenie CORE 
 • Akrálna koaktivačná terapia