ACT – Akrálna koaktivačná terapia

Akrálna koaktivačná terapia je jedna z terapií, ktoré ponúkame v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave. Táto terapia sa zameriava na stabilizáciu svalových partií s posilnením hĺbkového svalstva na trupe a končatinách. Pri tejto terapii svalová aktivácia napriamuje a stabilizuje chrbticu, čím sa jemne mobilizuje trup a končatiny. Terapia zlepšuje kondíciu, pohybové zručnosti pomocou motorického učenia a je vhodná pre všetky vekové kategórie (aj športovcov, tehotné ženy a deti). Pre kvalitné zafixovanie pohybu je potrebné vykonať okolo 2000 opakovaní jednotlivého cviku.

Metóda podľa PhDr. Ingrid Palaščákovej Špringrovej vznikla v roku 1991 v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová,  kde pracovala s pacientmi rôznych diagnóz a využívala pri cvičení metódu Roswethy Brunkovovej. V roku 2006 založila ordináciu. Počas dlhodobých testovaní začala byť metóda Akrálnej koaktivačnej terapie úspešná. Táto metóda sa cvičí  v rôznych  polohách na chrbte, boku, bruchu, na štyroch, v sede a stoji.

V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave poskytujeme cvičenie akrálnej koaktivačnej terapie, ktorá účinne prispieva k prevencii ochorení pohybového aparátu.

Terapia vhodná pri:

  • všetkých ochoreniach pohybového aparátu
  • pooperačných stavoch chrbtice
  • cievnej mozgovej príhode
  • chybnom držaní tela, skolióze
  • svalových dysbalanciách
  • plochých nohách
Trvanie vyšetrenia25 min / 50 min
Cena25 Eur / 35 Eur