Vyšetrenie pohybového aparátu

Vyšetrenie pohybového aparátu

Vyšetrenie pohybového aparátu obsahuje súbor úkonov, ktoré vedú k zisteniu príčin porúch pohybového aparátu a k diagnostike zdravotného stavu. Na základe analýzy výsledkov klientovi navrhneme vhodný postup na odstránenie problému, obnovenie pohybových schopností a zlepšenie výkonnosti organizmu.

Vyšetrenie v našom centre pozostáva zo vstupnej konzultácie s klientom, počas ktorej zistujeme anamnézu (ako vznikol problém, ako sa prejavuje, aká prebiehala liečba doteraz, prípadne aké boli vykonané zákroky a operácie). Dôležité  sú informácie o zamestnaní (sedavé, v stoji, v akých podmienkach, aká námaha) a v prípade, že klient športuje aj o aký druh ide. Po získaní základných informácii nasleduje vyšetrenie. Pri tomto úkone zhodnotíme držanie tela, predklony, záklony, úklony do strán, aj rozsah pohybov. Ďalej zmeriame dĺžky dolných končatín, schopnosť chrbtice pri predklone a záklone rozvinúť, vyšetrenie pasívnej hybnosti (uchopením končatín skúšame rozsah pohybu v jednotlivých kĺboch), skrátené a oslabené svaly. Na základe dôkladnej analýzy zhodnotíme svalové dysbalancie. Na záver navrhneme klientovi fyzioterapeutický program – t.j. vhodnú liečbu na zistený stav, terapiu alebo súbor terapií na zlepšenie a prípadne úplné odstránenie nepriaznivého stavu.

V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave sa špecializujeme na liečbu pohybového aparátu a v tejto oblasti dosahujeme výborné výsledky. Pokiaľ Vás trápi práve tento problém, zverte sa do rúk odborníkov v oblasti fyzioterapie.

 

Trvanie vyšetrenia50 minút
Cena55 Eur