Jóga vo fyzioterapii

Jóga vo fyzioterapiil

Joga vo fyzioterapii býva predovšetkým o presnosti, kvalite, vnútornom prežití a vnímaní vlastných pohybových možností tela. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave využívame toto cvičenie ako doplnkovú terapiu.

Cvičenie vychádza z tradičnej jogy, pri ktorom dbáme predovšetkým na správne vykonávanie jógových asán. Cviky bývajú uvoľňovacie, dychové pomáhajú pri odstraňovaní bolestí a svalových dysbalancií spôsobených jednostranným zaťažovaním. Pri cvičení používame rôzne pomôcky, ako tehličky, valce, popruhy, závesy, Pomôcky pomáhajú vykonávať náročnejšie asány a umožňujú dlhšie zotrvať v danej pozícii. Vykonávanie asán  tak môže byť kvalitnejšie s vynaložením menšieho úsilia. Dokonalá rovnováha znamená dokonalé zdravie a každá metóda, každá veda, ktorá sa usiluje o tento cieľ, súhlasí s myšlienkovým obsahom jogy. Schopnosť uvoľniť sa v joge môže byť rovnako dôležitá ako správne prevedenie cvikov. Každá cvičebná jednotka začína a končí krátkym uvoľnením, aj medzi cviky sa začleňuje fáza uvoľnenia.

Hlboký zmysel týchto relaxačných cvičení spočíva v tom, že telu dodáme dostatok času na to, aby mohlo na cviky zareagovať. Cvičiaci môže vedome pociťovať harmonizačné účinky cvičenia a rozvíjať jemnejší cit pre svoje telesné funkcie. Jogové cviky musíme prevádzať v súlade s dychom a s veľkou pozornosťou, aby sa mohol plne prejaviť ich celkových účinok na telo, vedomie a myseľ. Jogu je možné používať aj v dennom živote. Cviky môžu byť  vhodné na domáce cvičenie. Terapeut môže cviky vybrať a prispôsobiť podľa druhu problému klienta. Názorný a jasný popis obrazom i slovom cvičenie uľahčuje. Cviky môžu byť vynikajúce pre denný program v tých prípadoch, keď už nie je dôležitá terapeutická kontrola. Príďte do AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave vyskúšať túto metodiku a pocítiť jej priaznivý vplyv na Vaše zdravie.

Terapia vhodná na:
  • podporu schopnosti koncentrácie a pozornosti
  • harmonizáciu mysle a zjemnenie zmyslového vnímania
  • formovanie postavy
  • naťahovanie a posilňovanie svalov celého tela
  • korigovanie svalových dysbalancií a pôsobí preventívne na chybné držanie tela
  • harmonizáciu funkcie pohybového aparátu (kostí, svalov, kĺbov, orgánov, ale aj lymfatického a nervového systému)
  • rozvoj kĺbnej flexibility a stabilizácie

Terapiu poskytujeme v rámci individuálneho alebo rehabilitačného cvičenia.