Metóda Ľudmily Mojžišovej

Metóda Ľudmily Mojžišovej

Metóda Ľudmily Mojžišovej spočíva v cvičení a mobilizácii. Dokáže ovplyvniť napríklad funkčné vertebrogénne problémy, skoliózu u detí mladších ako 15 rokov, artrózu bedrových kĺbov, opakované potraty, zápchu alebo inkontinenciu (pomočovanie). Cvičením zostáv počas tehotenstva, uľahčujete pôrod a ovplyvňujte jeho rýchly a bezproblémový priebeh. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave máme túto terapiu v ponuke. Terapia funkčnej sterility podľa Ľudmily Môjžišovej je založená na reflexnom ovplyvňovaní nervovosvalového aparátu panvového dna pri použití liečby bedrovej chrbtice, krížovej kosti, panvy, kostrče a svalov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu.

Liečba zahŕňa niekoľko návštev u fyzioterapeuta. Dôležitým býva samozrejme pravidelné denné cvičenie. Stiahnutím svalov panvového dna dochádza k zníženiu metabolizmu v malej panve a tým vznikajú problémy gynekologického rázu, od nepravidelného menštruačného cyklu cez bolestivú menštruáciu až po amenorea (žiadna menštruácia). Okrem pravidelného cvičenia treba absolvovať mobilizáciu rebier 1 – 7, čím dochádza k odstráneniu blokád. Rebrá v derotácii mobilizujú krížovú časť a bedrové skĺbenie. Súčasnou mobilizáciou vyšetrením panvového dna per rektum (cez konečník).

Metóda je vhodná pre mužov s urologickými problémami a pre ženy s problémami gynekologickými. Následkom liečby touto metódou 30-33% žien otehotnie. Okrem týchto účinkov je možné týmto cvičením upraviť nepravidelnú menštruáciu, resp. dosiahnuť pravidelnosť cyklu až na 60%. Výborné výsledky sú dosahované pri úniku moču až pomočovaní v 70-80%. Terapeuti AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave majú s liečbou týchto problémov dlhoročné skúsenosti a môžete sa na nich s dôverou obrátiť.

Terapia vhodná pri:

  • bolestiach chrbta, hlavy
  • neplodnosti, bolestiach panvy
  • bolestiach kostrče
  • bolestivom pohlavnom styku
  • bolestivej menštruácií
  • neschopnosti donosiť plod
  • neschopnosti zadržať moč
  • neschopnosti vymočiť sa
  • nedostatočnej tvorbe hormónov
  • sterilite u mužov
Trvanie vyšetrenia50 minút
Cena vyšetrenia55 Eur
Trvanie terapie25 min. / 50 min.
Cena terapie35 Eur / 50 Eur