Cenník služieb

Terapie nie sú viazané k terapeutom.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť terapeuta.

Klient akceptuje tieto skutočnosti.