Bc. Alex Vavrušek

Náš tím

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut

Bc. Viktória Vaľovská

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra
Fyzioterapeut

O mne

Vyštudoval som Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, odbor fyzioterapia. Externe pokračujem na SZU magisterským štúdiom a štúdiom na Škole osteopatie.

Prax som získaval v súkromných zdravotníckych zariadeniach, kde som poskytoval služby fyzioterapie.

Vo voľnom čase sa venujem hokeju, chodím do posilňovne, na Brazílske jiu-jitsu a rád študujem odbornú literatúru.

V odbornej praxi sa špecializujem na:

 • prácu s mäkkými štruktúrami
 • neurálnu mobilizáciu
 • HVLA techniky
 • viscerálnu manipuláciu
 • kraniosakrálnu terapiu

Vedomosti a zručnosti si ďalej rozvíjam štúdiom, kurzami a školeniami.

Som držiteľom Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • kraniosakrálna terapia
 • viscerálna terapia
 • biodermálne nite
 • suché ihly
 • bankovanie
 • neurálna mobilizácia 1/2
 • oxygen Advantage
 • Stecco – fasciálna manipulácia
 • TMJ – osteopatia v stomatológii
 • GOT – všeobecná osteopatická liečba