Bc. Dominik Slíž

Náš tím

Bc. Alex Vavrušek

Fyzioterapeut
Fyzioterapeut

O mne

Bakalárske štúdium fyzioterapie som absolvoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Pokračujem v magisterskom štúdiu na SZU v Bratislave.

Praktické skúsenosti som nadobúdal v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, napr. Balneo-Med, Insportreha, ŠNOP, Nemocnica s poliklinikou L. Dérera, Ružinovská poliklinika UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Venoval som sa najmä ortopedickým, vertebrogénnym a neurologickým pacientom.

Vo voľnom čase sa rád venujem športu a futbalu.

V rámci odbornej praxe sa špecializujem na komplexnú fyzioterapiu a to na:

 • fyzioterapiu u ortopedických pacientov,
 • predoperačná a pooperačná rehabilitácia,
 • športová a poúrazová rehabilitácia,
 • odstránenie blokád a bolesti pohybového aparátu,
 • poskytovanie manuálnych terapií,
 • úpravu pohybových stereotypov,
 • kompenzačné, individuálne, rehabilitačné, silové, strečingové a skupinové cvičenia.

Vedomosti a zručnosti v obore fyzioterapia si dopĺňam a rozširujem absolvovaním kurzov a školení.

Som držiteľom certifikátov a osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • Myofasciálne techniky
 • Mäkké techniky
 • Flossing

Metodiky a cvičenia:

 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Škola chrbta
 • Zdravý chrbát
 • Kinesio Taping
 • Cvičenie CORE

Našim cieľom v AMBIO Rehabilitačnom centre v Petržalke je poskytnúť klientom individuálnu starostlivosť od základného vyšetrenia, posúdenia anamnézy, diagnostiky, nastavenia terapie, až po jej pravidelnú aplikáciu.

Vaša spokojnosť je našou prioritou.