Bc. Viktória Vaľovská

Náš tím
PhDr. Miriama Šinglerová

PhDr. Miriama Šinglerová

odborný garant, CEO, vedúci fyzioterapeut a zakladateľ centra

Bc. Filip Dvorský

Fyzioterapeut
Bc. Matej Riger

Bc. Matej Riger

Fyzioterapeut
Bc. Filip Ferianec

Bc. Filip Ferianec

Fyzioterapeut

Bc. Dominik Slíž

Fyzioterapeut
Fyzioterapeut

O mne

Bakalárske štúdium fyzioterapie som absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta v Košiciach, aktuálne pokračujem v magisterskom štúdiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Praktické skúsenosti som nadobúdala v štátnych aj súkromných zariadeniach ako napríklad: Nemocnica Svet zdravia v Michalovciach, ŠNOP Bratislava, AMBIO Rehabilitačné centrum Bratislava, ProCare Bratislava.

Okrem vzdelávania sa vo fyzioterapii sa vo voľnom čase rada venujem športu – hlavne plávanie, tanec, korčuľovanie, pilates.

V odbornej praxi sa špecializuje na:

 • rehabilitáciu dospelých s vertebrogénnymi, ortopedickými a neurologickými diagnózami
 • pooperačnú rehabilitáciu
 • svalové dysbalancie
 • poskytovanie manuálnych terapií
 • uvoľňovanie stuhnutého svalstva
 • odstránenie blokád a bolesti pohybového aparátu,
 • úpravu pohybových stereotypov,
 • individuálne, rehabilitačné a strečingové cvičenia.

Svoje vedomosti a zručnosti naďalej rozvíja prostredníctvom kurzov a školení.

Je držiteľkou Certifikátov a Osvedčení:

Manuálne terapie:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • Masáž pre tehotné
 • Breussova masáž a Dornova metóda
 • Klasická masáž
 • Športová masáž
 • Bankovanie
 • Myofasciálne techniky
 • Mäkké techniky

Metodiky a cvičenia:

 • ProMobility
 • Škola chrbta
 • Zdravý chrbát