Metóda Ľudmily Mojžišovej

Metóda Ľudmily Mojžišovej spočíva v cvičení a mobilizácii. Dokáže ovplyvniť napríklad funkčné vertebrogénne problémy, skoliózu u detí mladších ako 15 rokov, artrózu bedrových kĺbov, opakované potraty, zápchu alebo inkontinenciu (pomočovanie). Ak sa cvičí zostava počas tehotenstva, uľahčuje pôrod a ovplyvňuje jeho rýchly a  bezproblémový priebeh. V AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave máme túto terapiu v ponuke. Terapia funkčnej sterility podľa Ľudmily Môjžišovej je založená na reflexnom ovplyvňovaní nervovosvalového aparátu panvového dna pri použití liečby bedrovej chrbtice, krížovej kosti, panvy, kostrče a svalov, ktoré ovplyvňujú ich vzájomnú polohu.
Liečba zahŕňa niekoľko návštev u fyzioterapeuta a je dôležité pravidelné denné cvičenie. Stiahnutím svalov panvového dna dochádza k zníženiu metabolizmu v malej panve a tým vznikajú problémy gynekologického rázu, od nepravidelného menštruačného cyklu cez bolestivú menštruáciu až po amenorea (nie je žiadna menštruácia). Okrem pravidelného cvičenia treba absolvovať mobilizáciu rebier 1.- 7, čím dochádza k odstráneniu blokád. Ak sú rebrá v derotácii, mobilizuje sa krížová časť a bedrové skĺbenie. Súčasná mobilizácia je vyšetrenie panvového dna per rektum (cez konečník).
Táto metóda je vhodná pre mužov s urologickými problémami a pre ženy s problémami gynekologickými. Následkom liečby touto metódou 30-33% žien otehotnie. Okrem týchto účinkov je možné týmto cvičením upraviť nepravidelnú menštruáciu, resp. dosiahnuť pravidelnosť jej cyklu až na 60%. Výborné výsledky sú dosahované pri úniku moču až pomočovaní v 70-80%. Terapeuti AMBIO Rehabilitačného centra v Bratislave majú s liečbou týchto problémov bohaté skúsenosti, preto sa môžete na nich s dôverou obrátiť.

Terapia vhodná pri:
- bolestiach chrbta, hlavy
- neplodnosti, bolestiach panvy
- bolestiach kostrče
- bolestivom pohlavnom styku
- bolestivej menštruácií
- neschopnosti donosiť plod
- neschopnosti zadržať moč
- neschopnosti sa vymočiť
- nedostatočnej tvorbe hormónov
- sterilite u mužov
 
Vyšetrenie: 50 minút / 45 Eur
Trvanie terapie: 25 minút / 25 Eur
                          50 minút / 40 Eur