Elektroliečba

Elektroliečba je terapia elektrickým prúdom, ktorú Vám aplikujeme v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave. Elektrický prúd, pretekajúci tkanivami ľudského organizmu, ovplyvňuje látkovú premenu v tkanivách, alebo priamo funkciu orgánov. Elektrický prúd musí prekonávať odpor pokožky, tuku, svalov a ďalších tkanív. Trvalý jednosmerný prúd (galvanický) najťažšie prekonáva povrchovú vrstvu kože. Pretekanie prúdu tkanivami je realizované pohybom kladných a záporných iónov, podobne ako v elektrolytoch. Najlepšie vedie prúd krv, mozgovomiechový mok a svaly. Väčší odpor kladie tkanivo tukové, nervové a pľúcne. Ľahšie prekonanie povrchovej vrstvy kože je možné dosiahnuť striedavým prúdom, kedy sa stálou zmenou smeru prúdu vytvára posuvný prúd. Pokožka je tak menej zaťažená, je možné dávkovať vyššie intenzity a tým dosiahnuť preniknutie do väčšej hĺbky.
V elektroliečbe využívame rôzne prúdy a intenzity.
Galvanický prúd spôsobuje polarizáciu tkaniva, následkom čoho vzniká aktívna hyperémia vyrovnávajúca zmeny vzniknuté prietokom prúdu. Hyperémia uvoľňuje látkovú premenu v tkanivách, čím zlepšuje výživu, urýchľuje vstrebávanie výronov a opuchov, utišuje bolesť a uvoľňuje svalové napätie. Vplyvom elektrolytických účinkov dochádza aj k zmene dráždivosti nervov. V blízkosti zápornej elektródy sa zvyšuje dráždivosť nervov (využitie pre vyvolanie svalového podráždenia). V blízkosti kladnej elektródy sa znižuje dráždivosť nervov (tíšenie bolesti).
AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave poskytuje kompletné služby rehabilitácie, kde patrí aj elektroliečba.

Terapia vhodná pri:
- nervových a svalových bolestiach
- reumatizme mäkkých častí
- ochoreniach kĺbov
- bolestiach hlavy
- zvýšenom alebo zníženom svalovom napätí
 
Terapiu neodporúčame pri:
- kovových implantátoch, kadriostimulátore
- nádorových ochoreniach
- gravidite
- kožných infekciách v mieste priloženia
 
Účinky:
- tlmí bolesť
- uvoľňuje kontrakciu svalov
- pôsobí protizápalovo
- zvyšuje prekrvenie
 
Trvanie terapie: 25 minút
Cena: 10 Eur