Tanita

TANITA je japonský prístroj, ktorý funguje na princípe bioelektrickej impedancie. Pri analýze prechádza telom veľmi slabý bezpečný striedavý prúd, pomocou ktorého sa meria odpor tela. Pri tomto vyšetrení v AMBIO Rehabilitačnom centre v Bratislave nič necítite, je príjemné a bezbolestné. Elektronické meranie Tanita určí presný percentuálny pomer vody, tuku a svalov v tele. Meranie trvá pár minút a je potrebné byť naboso.

Meraním na váhe TANITA je možné zistiť: 

- podielu svalovej hmoty (táto funkcia ukazuje hmotnosť svalov, vrátane vody, ktorú obsahujú hmotnosť kostí = znamená množstvo kalcia a iných minerálov)
- objem viscerálneho tuku (tuk v brušnej dutine, ktorý obklopuje vnútorné orgány)
- hodnotu bazálneho metabolizmu (BMR - táto funkcia ukazuje množstvo kalórií potrebných pre výmenu základných látok. BMR je hodnota minimálnej energie, ktorú telo potrebuje v pokojnom stave, aby mohlo normálne fungovať (dýchanie, obeh krvi, nervový systém ...) Kalórie spaľujete v kľude aj v spánku. Nízka BMR robí zbavovanie sa tuku oveľa ťažším. 
- metabolický vek (táto funkcia spočíta BMR a ukáže priemerný vek, ktorému prislúcha meraný metabolizmus. Ak je metabolický vek vyšší ako skutočný vek, znamená to, že musíte zlepšiť bazálny metabolizmus.)
- hranice zdravého telesného tuku (Tanita automaticky porovnáva % tuku s % tuku zdravého človeka. Stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou na základe dlhodobých výskumov. Výsledok zobrazí na displeji v 4 stupňoch.)

Meranie na váhe Tanita ponúka AMBIO Rehabilitačné centrum v Bratislave.

Meranie neodporúčame: 
- v tehotenstve
- pri váhe nad 120 kg
 
Trvanie: 20 minút
Cena: 15 Eur